excellentskola.cz | www.klinikazdravi.cz | www.best4man.cz | www.sanep.cz | www.epravo.cz
   středa 03.02.2010 12:55  |  Svátek: Blažej
nápověda k vyhledávání:  
Zaregistrujte se | Kontakty | RSS | Rozšířené vyhledávání
Dnes
1/-9 °C

Zítra
3/-2 °C

Pozítří
2/-2 °C

Podivný biskup, podivný novinář.........  více

Zdraví


Mám schizofrenii, co s tím?

30. ledna 2010
Schizofrenie není jen duševním onemocněním, ale negativně ovlivńuje i tělesné zdraví a celkový životní styl nemocného. Proto již několik let úspěšně funguje v řadě zemí, včetně České republiky, Program pro dobré zdraví.

Ten se zaměřuje na podporu pacientů s diagnózou schizofrenie a na jejich směřování ke zdravému životnímu stylu. Hlavním cílem programu je nalezení cesty k aktivnímu a zdravému způsobu života nemocných, není to tedy program, který se zabývá pouze redukcí tělesné hmotnosti.

 

Program pro dobré zdraví (PPDZ) vznikl v České republice v roce 2005, kdy skupina lékařských odborníků s podporou společnosti Eli Lilly založila první pilotní centra. 
„V současné době funguje v celé České republice celkem 25 center Programu pro dobré zdarví. Program je určen pacientům s psychotickým onemocněním, kterým je například schizofrenie nebo schizoafektivní porucha. Účastníci Programu pro dobré zdraví se při pravidelných setkáních seznámí s pravidly zdravého životního stylu, naučí se kontrolovat svou tělesnou hmotnost a mohou navázat nové sociální kontakty,“ říká MUDr. Libor Macák, Medical Liaison CNS ze společnosti Eli Lilly Česká republika.

 

Při tvorbě obsahu  PPDZ čerpali odborníci v České republice inspiraci v zahraničí, kde program v obdobné formě úspěšně běží již řadu let a mezi pacienty je velice oblíbený. Setkání probíhají pravidelně v bezpečném prostředí malé skupiny lidí s podobnými problémy, a jsou vedena vyškolenými instruktory. Součástí programu není přímo fyzické cvičení, ale zejména posílení motivace a předání informací o tom jak se zdravě stravovat a hýbat. Účastníci dostávají informace a pomůcky ve formě brožur a deníků.

 

„Velmi častým problémem pacientů s psychickými poruchami je nadváha a nezdravý životní styl. Léky proti psychóze, které musí pacienti dlouhodobě užívat, mohou přispívat k nárůstu hmotnosti a mohou zvyšovat chuť k jídlu, ale daleko častějším problémem zůstávají nevhodné stravovací návyky a nedostatek pohybu,“ vysvětluje Zuzana Fišarová, instruktorka PPDZ a vrchní sestra na Psychiatrické klinice 1. LF a VFN v Praze.

 

Výsledky pacientů, kteří prošli Programem pro dobré zdraví, jsou velmi povzbudivé. Program je úspěšný, jeho absolventi většinou hubnou nebo alespoň dále nezvyšují svou hmotnost. A nejen to – účastníci se mohou ve skupině navzájem podělit o své starosti, které jim jejich duševní

onemocnění přináší. Přestávají být se svou nemocí osamoceni. Ve skupině mohou navazovat nová přátelství. Setkávání se s lidmi s podobnými starostmi přispívá k zlepšení kvality jejich života a podporuje jejich sebevědomí. O tom, že se jedná o aktivitu oceňovanou nejen účastníky, ale i odbornou veřejností, svědčí udělení Národní psychiatrické ceny profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2009 autorům PPDZ.  

 

Účast v programu je bezplatná a pacienti se mohou přihlásit jednoduše prostřednictvím internetových stránek www.ppdz.cz nebo u svého psychiatra.
Schizofrenie – onemocnění duše i těla

 

O schizofrenii jistě všichni někdy slyšeli. Pro většinu z nás je známým faktem, že se jedná o psychiatrickou diagnózu. Bohužel však o průběhu i léčbě schizofrenie panují mezi laickou veřejností zcela zkreslené představy. Pokud se onemocnění nevyskytne přímo v našem okolí, netýká se někoho blízkého, je pro nás něčím vzdáleným. Obecně panuje ve společnosti tendence nahlížet na psychiatrické pacienty jako na někoho poněkud „divného“, nebo nebezpečného. Jak tomu ale je ve skutečnosti?

 

V obecně rozšířeném přesvědčení mají schizofrenici rozdvojenou osobnost, což je mylný a zavádějící výklad. Lidé se schizofrenií většinou nežijí jako dvě či více  osobností. Hlavní charakteristikou onemocnění je výrazné narušení kontaktu pacienta s realitou. Typicky jde o poruchu duševních funkcí, jako jsou například myšlení, vnímání, pozornost nebo paměť, narušena je i schopnost pacienta jednat s lidmi.

K hlavním příznakům onemocnění patří halucinace, bludy či změny v chování. Bohužel tyto příznaky vedou k utrpení úzkosti a prohlubování společenské izolace nemocného, jeho nepochopení  a  postupnému vyloučení z běžného života a ze společnosti. Vyrovnat se s těmito příznaky je pak velmi těžké nejen pro nemocného samotného, ale i pro jeho rodinu. Schizofrenie je závažné a celoživotní onemocnění.  


Jak poznáme člověka trpícího schizofrenií?

Schizofrenií trpí v současné době zhruba 1 % populace. První známky schizofrenie se většinou objevují v dospívání nebo rané dospělosti, tedy mezi patnáctým a 35. rokem života a nemoc postihuje stejně muže i ženy.

U pacienta, jenž trpí schizofrenním onemocněním, dochází k rozporu mezi vnímanou realitou a realitou samotnou. Pacient je vztahovačný, pronásledovaný bludy a halucinacemi, někdy si mluví pro sebe, vytváří vlastní vnitřní svět, který je nsrozumitelný jeho okolí. Mezi nejznámější příznaky choroby patří sluchové a zrakové halucinace. Pacient většinou vnímá své příznaky jako nepříjemné a nežádoucí. Dochází i k poruchám emočního prožívání, časté jsou pocity strachu či úzkosti.

Lidé postižení schizofrenní poruchou mají vyšší riziko sebevražedného jednání a sbevražda je častou příčinou úmrtí pacientů se schizofrenií.  


Příčiny vzniku schizofrenie a první příznaky

Příčinami vzniku schizofrenie jsou  dědičné  dispozice,  spouštěči mohou být ale i různé psycho-sociální vlivy a vlivy prostředí. Mohou být způsobeny například špatnými rodinnými vztahy a komunikací v rodině, vystavení posměchu svého okolí v období dětství a dospívání. Významný vliv mohou mít i drogy a další psychoaktivní látky. První projevy schizofrenie začínají nespecificky, obtížemi, jako jsou například sociální stažení, nápadná změna v chování či v náladách, vztahovačnost a nespavost.  


Způsoby léčby schizofrenie 

K léčbě schizofrenie se primárně využívají léčiva ze skupiny antipsychotik. Ty pozitivním způsobem ovlivňují pochody myšlení a zbavují nemocné halucinací, oslabují bludy  a tlumí depresivní projevy.

Díky léčbě se mohou příznaky výrazně zmírnit a u některých nemocných úplně vymizet. Bohužel vedlejší účinky léčby mohou společně s nezdravým životním stylem nemocných napomáhat k dalším zdravotním problémům. Nemocný se dostává do začarovaného kruhu, kdy jej pronásledují zdravotní obtíže jako je obezita, vysoký krevní tlak a riziko kardiovaskulárních onemocnění. Takový člověk potřebuje silnou podporu ze strany rodiny a přátel, ale také odbornou pomoc, kterou mu mohou nabídnout centra působící pod názvem Program pro dobré zdraví.


Program pro dobré zdraví (PPDZ) 

Program pro dobré zdraví funguje v České republice velice úspěšně již pátým rokem. V roce 2005 byla za podpory společnosti Eli Lilly založena první pilotní centra při odborných psychiatrických pracovištích v Praze. Odborníci z České republiky navázali na zkušenosti programů, které úspěšně fungují v zahraničí a těší se oblibě u pacientů. Model programů je obdobný, proto lze velmi dobře porovnávat výsledky a úspěšnost, vyměňovat si zkušenosti.

V současné době funguje v celé republice celkem 25 center určených ambulantním pacientům se schizofrenií a schizoafektivní poruchou. Centra fungují buď v rámci psychiatrických zařízení nebo při ambulantních pracovištích a vždy je zaručena odborná kvalifikace instruktorů, kteří jsou speciálně školeni pro práci v centrech Programu pro dobré zdraví. Instruktory se nejčastěji stávají zdravotní sestry pracující na psychiatrických odděleních, psychologové, ale i sociální pracovníci.

Účast v programu je bezplatná a pacienti se mohou přihlásit jednoduše prostřednictvím internetových stránek www.ppdz.cz nebo u svého psychiatra.

Přehled center PPDZ v České republice

mapa ZDE
 

Cíle Programu pro dobré zdraví


Hlavním cílem Programu pro dobré zdraví je podporovat zdravý životní styl pacientů se schizofrenií. Setkání pacientů s instruktory probíhají v klidném prostředí, smyslem je předání informace o správné životosprávě a zdravém životním stylu a zvýšení motivace žít zdravěji.


Průběh Programu pro dobré zdraví 

Jednou ze závažných komplikací, které provázejí pacienty se schizofrenií, je nadváha až obezita a nadměrné kouření. Není však jednoduché tyto pacienty informovat, motivovat a následně také dosáhnout požadované změny chování. Na začátku celého programu je proto důležité u každého účastníka ohodnotit stav výživy a životosprávy, kvalitu života a úroveň jeho kondice. Následně jsou každému účastníkovi doporučeny vhodné cíle pro zlepšení.

Výhodou tohoto programu je skutečně osobní přístup ke každému účastníkovi a doporučení, která berou ohled na individuální kondici a životní situaci. Všichni účastníci si během programu osvojí způsoby, jak lze ovlivnit vlastní zdraví správnou výživou a životosprávou, ale také cvičením a pohybem.

Setkání probíhají v malé skupině, přibližně 8 – 12 účastníků, a trvají cca 90 minut. Celkem se může pacient trpící schizofrenií zúčastnit deseti setkání, která na sebe navazují po týdnu a poslední dvě lekce jsou vždy po měsíci. Každý účastník obdrží zdarma pracovní sešit, který ho provází všemi aktivitami ohledně stravování a fyzické kondice.

Součástí programu není přímo fyzické cvičení, ale každý účastník získá konkrétní rady pro cvičení „šité na míru".


Program vedou vyškolené sestry nebo psychologové, kteří účastníkům poskytují informace a praktické návody a připravují pro ně individuální plány. Skupinová struktura programu přináší navíc sociální pozitiva vzájemné podpory, která udržuje motivaci. Rady od ostatních účastníků přijímají pacienti raději než od terapeutů, společný problém se řeší lépe, účastníci se necítí se svými problémy osamoceni a pravidelná setkání posilují jejich pocit jistoty.


Výsledky PPDZ a zkušenosti

Důvod, proč je Program pro dobré zdraví mezi pacienty úspěšný a oblíbený není pouze v tom, že jim pomůže redukovat tělesnou hmotnost, ale také v jeho pozitivních účincích proti izolaci a opuštěnosti, zvyšuje sebevědomí pacientů, pomáhá podchytit další rizikové faktory zdravotního stavu, např. vysoký krevní tlak. Tím, že lekce jsou vedené zdravotními sestrami, prohlubuje se terapeutický vztah sestra-pacient a sestry jsou účinněji a aktivněji zapojeny do léčby. 

Z dosavadních hodnocení úspěšnosti porgramu v ČR vyplývá, že většina zúčastněných měla potíže s nadváhou. Pouze 17 % hodnocených pacientů mělo při vstupu do programu normální nebo nižší než normální BMI (Body Mass Index). U mužů výrazně převyšuje nadváha, avšak u žen se častěji vyskytuje extrémní obezita. Účastníci si dobře pamatují, co se naučí, lépe se cítí a především nepřibírají na váze – většina si udrží svoji váhu nebo hubne.

Povědomí pacientů o zdravé výživě vzrostlo ke konci programu o 15 procent a o fyzické kondici o 17 procent. Také tyto výsledky dokazují vysokou efektivnost a funkčnost Programu pro dobré zdraví. 


Na setkání vystoupili :

MUDr. Libor Macák ze společnosti Eli Lilly a Zuzana Fišarová z Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN v PrazeNejnovější
12:49 - Ozbrojená komanda ČEZu musí podle Vidíma zmizet
12:12 - Chřipce rostou nepřátelé. Zeman ji má za podvod
12:12 - Francie odmítla udělit občanství kvůli burce
11:56 - Rektor Jiří Balík jmenoval pět svých prorektorů ČZU
Nejčtenější
• Drábek: Zákaz firmám s anonymními vlastníky
• Bémova cyklostezka vyrazila Paroubkovi dech
• Hygienik možná nakazil Fischera i Klause
Anketa (téma dne)
Otázka: Nechali by jste se očkovat proti prasečí chřipce?
Ano
transparent.gif transparent.gif
19%
Ne
transparent.gif transparent.gif
52%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
29%
• Myslím si, že cyklostezka je jen vrchol ledovce... je na čase, aby někdo udělal audit na Magistrátu Pr... více
• Mě pokaždý rozesměje, když ČSSD mluví o korupci. Jirko P., napřed si zameť před vlastním prahem... sta... více
• Já už se v této republice ničemu nedivím a chce se mi z toho zvracet. Politika a zákony se dávno neděl... více
Kurzy a akcie
Měna:
1 $ USD 18.52  Kč
1 € EUR 25.92  Kč
1 £ GBP 29.64  Kč
1 CHF CHF 17.60  Kč
100 руб RUB 61.95  Kč
Akcie:AAA 55.7
CETV 1806.5
ČEZ 1185.5
ECM 1563.5
ERSTE BANK 1489.5
Powered by: Visual PHP™
Zhotovitel: E-VISION International s.r.o.
© 2008-2022 excellentskola.cz, PLAY NET a.s. - Všechna práva vyhrazena.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu je zakázáno.