Pozítří
32/18 °C

Zítra
28/16 °C

Dnes
24/12 °C

   pátek 17.08.2012 02:07  |  Svátek: Petra
Mobilní verze | Zaregistrujte se | Kontakty | RSS | Rozšířené vyhledávání
Jižní Čechy  Jižní Morava  Karlovarsko  Královéhradecko  Liberecko  Severní Morava  Olomoucko  Pardubicko  Plzeňsko  Praha  Střední Čechy  Ústecko  Vysočina  Zlínsko 
Jak to vidím já

Jaroslav Kuba

advokát

Ačkoli média snad denně informují o tom, co odpůrce či zastánce přijetí zákona sdělil, zatím jsem nezaznamenal, že by nějaké „sdělovadlo“ občanům předložilo alespoň nejdůležitější pasáže textu. Samozřejmě se zasvěceným, a zároveň srozumitelným výkladem.

Církevní restituce prolomí Benešovy dekrety


Věc se týká vládního návrhu (sněmovní tisk č. 580), který by měl být zákonem z kategorie tzv. restitučních, odstartovaných v říjnu 1990 zákonem o zmírnění následků některých majetkových křivd č.403/1990 Sb.). Také v jeho § 1 nalezneme, že upravuje zmírnění některých majetkových křivd, které byly spáchány komunistickým režimem. Letos se dostalo na církve a náboženské společnosti.

Struktura těchto právních předpisů je prostá. Kdo se cítí majetkově ukřivděn, podle zákona je ve lhůtě oprávněn vyzvat subjekt, jež nabyl to, co ukřivděnému bylo odňato,     a to k vydání předmětné věci. Pokud to je fyzicky možné, bude mu vrácena in natura. Není-li možné ji vydat, obdrží finanční kompenzaci. Samozřejmě musí oprávněný doložit, že to, co mu bylo „ukradeno“, vlastnil podle práva nebo že jeho předkové dobrovolně nepřijali adekvátní kompenzaci. Jako např. někteří emigranti za zde zanechaný majetek z příslušné smlouvy uzavřené mezi USA a ČSSR.

Jinak by s takovou výzvou nepochodili téměř s jistotou u obecných soudů, zatímco ÚS ČR v minulosti restituentům navzdory zákonné úpravě a svému fatálnímu zahlcení případy mnohdy vycházel vstříc...

I tento vládní návrh tzv. oprávněným ukládá v případě zájmu o vydání zemědělské nemovitosti v ust. § 9 písemně vyzvat tzv. povinnou osobu, ve výzvě uvést právní důvod nároku na její vydání podle zákona. Dále musí připojit listinné důkazy nebo uvést důvody, z nichž vyplývá, že je splněna některá ze skutečností vedoucích k majetkové křivdě, jak je zákon vyjmenovává.

Ve srovnání s podobnou právní úpravou jsou tvůrci zákona kromobyčejně vstřícní, neboť v této souvislosti dále platí, že, cit. „tato skutečnost se má za prokázanou, není-li prokázán opak“. Povinné osobě tak nezbyde, než aby s ní uzavřela písemnou dohodu o vydání zemědělské nemovitosti do 3 měsíců ode dne doručení výzvy.

Avšak podle odst. 5 platí, že nebude-li dohoda o vydání uzavřena v souladu se zákonem, pozemkový úřad ji neschválí. Přičemž se dle odst. 8 proti jeho rozhodnutí alespoň v případě odstavců 4 až 6 nelze odvolat.

Odhlédneme-li od faktu, že jde o nepřímou revizi osvícenských počinů již Josefa II. a posléze pozemkové reformy, kterou zrozená ČSR po roce 1918 odčiňovala zločiny na českém národě páchané po tři sta let od Bílé hory, nese předkládaný zákon formální znaky právního předpisu.

Popsaný právní režim se zatím týkal toho, co lze podle přijímaného zákona vydat. Ustanovení § 8, odst. 1. ale přináší výčet případů, kdy věc nelze vydat. Jedná se o

- část pozemku, která byla později zastavěna,
- nemovitost, která je součástí území vojenského újezdu,
- nemovitost užívanou k plnění úkolů bezpečnostního sboru,
- pozemek na kterém bylo zřízeno dosud užívané sportovní   hřiště,
- část pozemku nebo stavby potřebné pro uskutečnění veřejně   prospěšné stavby dopravní nebo 
  technické   infrastruktury,
- nemovitost tvořící území národního parku nebo rezervace,
- věc konfiskovanou na základě dekretu prezidenta republiky č.   12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném   rozdělení   zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a   nepřátel českého a slovenského    národa,
- nebo dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o   konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.

S tím lze než souhlasit, tak jako s ust. § 16, které zakotvilo „smlouvu o vypořádání“. V odstavci 1 se píše, že její součástí je mj. „výslovné ujednání o tom, že uzavřením této smlouvy jsou vypořádány veškeré nároky dotčené církve apod. za původní majetek, který se podle tohoto zákona – nevydává.“

I to zní logicky a spravedlivě, neboť co jiného očekávat, když např. ustanovení § 8, odst. 1, písm. h) zákona se týká dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb. Sedm důvodů z osmi v uvedeném paragrafu pro nevydání ve svém celku také reálně znamená rovněž tisíce hektarů nemovitého majetku, u něhož by církve apod. často ani neprokázaly nezpochybnitelný vlastnický vztah.

Avšak toto uspokojení trvá do okamžiku, kdy si spojíme s tzv. „smlouvou o vypořádání“ následky, které pro tento případ přináší § 15 o tzv. „finanční náhradě“.

V odst. 1 se praví, že církev a náboženská společnost, která neodmítne uzavřít se státem smlouvu o vypořádání podle § 16, obdrží paušální finanční náhradu, jež podle odst. 2 činí pro:

a)    Apoštolskou církev    1 056 336 374 Kč,
b)    Bratrskou jednotu baptistů    227 862 069 Kč,
c)    Církev adventistů sedmého dne    520 827 586 Kč,
d)    Církev bratrskou    761 051 303 Kč,
e)    Církev československou husitskou    3 085 312 000 Kč,
f)    Církev řeckokatolickou    298 933 257 Kč,
g)    Církev římskokatolickou    47 200 000 000 Kč,
h)    Českobratrskou církev evangelickou    2 266 593 186 Kč,
i)    Evangelickou církev augsburského vyznání v České republice    118 506 407 Kč,
j)    Evangelickou církev metodistickou    367 634 208 Kč,
k)    Federaci židovských obcí v České republice    272 064 153 Kč,
l)    Jednotu bratrskou    601 707 065 Kč,
m)    Luterskou evangelickou církev a. v. v České republice    113 828 334 Kč,
n)    Náboženskou společnost českých unitářů    35 999 847 Kč,
o)    Pravoslavnou církev v českých zemích    1 146 511 242 Kč,
p)    Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání     654 093 059 Kč,
r)    Starokatolickou církev v České republice    272 739 910 Kč.
   
V ustanovení § 1 se halasně zdůrazňuje, že „tento zákon upravuje zmírnění některých majetkových křivd, které byly spáchány komunistickým režimem … v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990…“. Avšak § 16 ve spojení s § 15 nejenže prolamují zmíněnou časovou hranici, ale mezi 17 právnických osob (v rozporu se zásadou, že restituovat mohou jen fyzické osoby) z peněz českých daňových poplatníků vyplatí řadu miliard za věci konfiskované na základě dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, a dále dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy!

Vzhledem k tomu žádám touto cestou nejvyššího státního zástupce, aby jeho úřad prověřil, zda se předkladatelé vládního návrhu zákona o tzv. „majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi“, tj. sněmovního tisku č. 580, nedopustili zločinu podle platného trestního zákona. Zprávu o výsledku si dovoluji očekávat na adrese Kanceláře prezidenta republiky, Praha – Hrad, kam pravidelně jako poradce prezidenta ČR docházím.

Jaroslav Kuba

 
 

Profil autora  Všechny články autora

Pochybnosti o „kauze“ Rath

Jaroslav Kuba 

21.květen 2012
Asi před deseti lety jsem obhajoval člověka, který byl obviněn z vraždy.

Quo vadis, české právo?

Jaroslav Kuba 

9.květen 2012
Platná právní úprava připouští souběžnou existenci soudních exekutorů a soudních vykonavatelů, kteří obojí provádějí výkon soudního rozhodnutí. Ti první konají ve vlastní režii, jejich odměna je placena k tíži dlužníka a navyšuje jeho dluh.
Nejnovější
01:20 - Mahler: Seznam církevního majetku je neúplný
22:00 - Pražský primátor ztrácí podporu, může brzy skončit
21:51 - Miliardář Tykač může dostat až deset let
21:33 - Senát zamítl důchodové spoření
20:21 - Brno: Na Špilberku sídlili penězokazci
Nejčtenější
17.8 - Mahler: Seznam církevního majetku je neúplný
16.8 - Úřad vlády opustili dva šéfové. Prý kvůli Nagyové
16.8 - Soupeři mi nevadí, říká Jakl. V anketách je drtí
Horoskopy

Ryby

21.2. - 20.3.
Své konkurenci dnes nedáte šanci. Převratným nápadem získáte v práci obrovský náskok, který vaši soupeři jen tak nedoženou. Dokážete si, že tvůrčí elán a fantazie jsou pro úspěch stejně důležité jako tvrdá práce. Jenom teď neusněte na vavřínech!
Ostatní horoskopy
Otázka: Myslíte si, že by měl být poslanec David Rath propuštěn z vyšetřovací vazby?
Ano
transparent.gif transparent.gif
60%
Ne
transparent.gif transparent.gif
16%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
12%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
12%
• Socialismus znamená, že veškerou moc budou mít úředníci a politbyro sociální demokracie. Budou přidělo... Více
• Socialismus je kravina. Socialismus znamená, že sociální inženýři budou úředně řídit naše životy. Budo... Více
• řešení je socialismus bez komunistů. to jste ještě neslyšeli Více
Kurzy a akcie
Měna:
1 $ USD 20.12  Kč
1 € EUR 24.87  Kč
1 £ GBP 31.67  Kč
1 CHF CHF 20.70  Kč
100 руб RUB 63.16  Kč
Akcie:
NWR
94.9
AAA
18.6
CETV
109
ČEZ
739.8
ECM
25.5
ERSTE GROUP BANK
386.7
FORTUNA
93.3
KITD
59.9
KOMERČNÍ BANKA
3860
NWR
272
ORCO
53.8
PEGAS NONWOVENS
447.5
PHILIP MORRIS ČR
11501
TELEFÓNICA C.R.
403
UNIPETROL
167
VIG
807.6
Titulní strana  |  Stalo se  |  Domácí  |  Vláda a parlament  |  Byznys  |  Zahraničí  |  Evropská unie  |  Regiony  |  Legislativa  |  Sport  |  Koktejl

© 2008-2022 excellentskola.cz, PLAY NET a.s. - Všechna práva vyhrazena.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu je zakázáno.
Server hosting zajišťuje VSHosting s.r.o.